Tarnimine

Tellimuse vormistamisel on võimalik määrata, kuidas tahate seadmed kätte saad ning teada saada, millal kaup kohale jõuab.

Lao aadres on Vesse4a, Tallinn

Kauba tellimine Omniva pakiautomaati

Omniva on kiire ja mugav pakiteenus nii saajale kui saatjale. Unikaalsed välitingimustes pakiautomaadid asuvad kaubanduskeskuste juures ja neile saab ligi nii autoga, jalgsi kui ühistranspordiga. Omniva pakiautomaadid on avatud ööpäevaringselt, nii saad valida just sulle sobiva aja paki vastuvõtmiseks või saatmiseks.

Loe lähemalt Omniva kohta siit

Kauba tellimine Itella SmartPOST pakiautomaati

Itella SmartPOSTi pakiautomaat on kui „iseteeninduslik postkontor“. SmartPOSTi Pakiautomaadid asuvad alati hea sisekliimaga kaubanduskeskustes, mis õhtuti kaua avatud ning mille juures on head parkimistingimused.

Loe lähemalt Itella SmartPOSTi kohta siit

Kauba tellimine DPD pakiautomaati või pakirobotisse

DPD pakub jõudsalt laienevat ja mugavatele asukohtadele keskenduvat pakiteenust pakkide vastuvõtmiseks ja saatmiseks. Kõik DPD pakiautomaadid ja pakirobotid asuvad lihtsasti ligipääsetavates välitingimustes ning on avatud ööpäevaringselt.

Loe lähemalt DPD kohta siit

TAGASIMINE

 1. Switch Electric pakub kvaliteetseid tooteid, mille kirjeldus on Müüja kodulehel vastava kauba juures täpselt välja toodud. Enne kauba kasutamist tuleb Kliendil tutvuda kauba kasutusjuhendi ja tootjapoolsete soovitustega, et vältida toote ebaõigest kasutamisest tulenevaid kahjustusi. Juhul kui toode ei vasta kokkulepitud tingimustele või ei toimi korrektselt, on Kliendil õigus kasutada pretensioonide esitamise õigust või edastada toode
 2. Switch Electric veebipoes müüdavale kaubale kehtib tootjapoolne garantii juhul kui see on märgitud toote kirjeldusse või tootega kaasas olevatesse dokumentidesse. Garantii kehtib vastavalt tootjapoolsetele garantiitingimustele.
 3. Garantiidokumentideks on müügiarve ja osa tootjate puhul ka tootja poolt lisatud dokumendid. Garantiidokumendid tuleb esitada koos tootega garantiiremonti. Garantiidokumendil peab olema märgitud toote mudel, seerianumber, müügi kuupäev. Nõuetekohaste dokumentide puudumisel garantii ei kehti.
 4. Garantiiajal esinevad puudused parandatakse ametlikus remondiettevõttes, mis on tootja poolt litsentseeritud. Juhul kui Kliendi poolt ostetud toode vajab garantiiremonti, võib Kliendil pöörduda otse sobiva remonti teostava koostööpartneri poole.
 5. Sõltumata sellest, kas toote suhtes on väljastatud garantii, vastutab Müüja kaubal lasuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Kliendile üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, välja arvatud juhul kui Klient teadis või pidi teadma kaubal lasuvast puudusest lepingu sõlmimisel. Tarbijalemüügi puhul vastutab Müüja kauba puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
 6. Puudusega kauba parandamine, vahetamine või tagastamine toimib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, eelkõige vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele. Kui Kliendi poolt ostetud kaup on puudusega, on Kliendil õigus Müüja vastu kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
 7. Pretensioonide esitamise õiguse kasutamisel palume Teil tutvuda ka Kaup24 Kasutamistingimustega, eriti punktis 9.3 sätestatuga. Juhime tähelepanu, et Klient peab Müüjat teavitama kaubal lasuvast puudusest mõisliku aja jooksul alates hetkest, millal ta puudusest teada sai või pidi saama, aadressil info@switch-electric.eu. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
 8. Juhul kui soetatud kaubal ilmneb pretensioonide esitamise õiguse kehtivusajal puudus, võib Klient puuduse kõrvaldamiseks pöörduda ka otse remondiettevõtte poole.
 9. Toote remonti viimisel on oluline tootele kaasa panna kõik detailid ja tarvikud. See on vajalik selleks, et toodet oleks võimalik sisse lülitada ja et toote puudused oleksid tuvastatavad.
 10. Kõikide kaupade puhul, millel oli ostmisel märge “Uuendatud”, tuleb nii garantii kui ka pretensioonide esitamise õiguse kasutamiseks pöörduda Switch Electric kaubaväljastuspunkti aadressil Vesse 4a, Tallinn. Nende toodete puhul otse remonti teostava koostööpartneri poole pöördumine võimalik ei ole.
 11. Tähelepanu! Kauba edastamisel remonti veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada on välistatud.
 12. Puuduste ilmnemisel teostatakse tootele vajalik remont alati lühima võimaliku aja jooksul. Müüja on kohustatud Kliendi kirjalikus või taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama Klienti nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest.
 13. Puuduste kõrvaldamisel ei ole Müüja kohustatud taastama või säilitama toodetele salvestatud andmeid ja informatsiooni. Need ei kuulu ka garantii alla ning andmete kaotamise ega taastamisega seotud kulutusi ei hüvitata.
 14. Koostööpartnerid, kelle poole võib remondi teostamiseks pöörduda, on loetletud alljärgnevas tabelis. Juhime tähelepanu sellele, et Kaup24 ei vastuta tootja või alloleva koostööpartneri veebilehel esitatud teabe eest.
 1. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 p 3-le tooted , mis on kokku pandud vastavalt ostja eri nõuetele ja valikutele, mis on tehtud toote tellimise ajal, ei kehti taganemisõigus ja kvaliteetseid kaupu ei aktsepteerita tagastamiseks.