Switch-Electric-Estonia-3
SWITCH ELECTRIC
Elektriseadmed

Meie ettevõte Switch Electric OÜ pakub meie klientidele laia valikut tooteid ja teenuseid automaatika, tehnilise varustuse ja energiahalduse alal.

Switch-Electric-Estonia-3 - копировать
SWITCH ELECTRIC
Elektriseadmed

Meie ettevõte Switch Electric OÜ pakub meie klientidele laia valikut tooteid ja teenuseid automaatika, tehnilise varustuse ja energiahalduse alal.

Switch-Electric-Estonia-3 - копировать - копировать
SWITCH ELECTRIC
Elektriseadmed

Meie ettevõte Switch Electric OÜ pakub meie klientidele laia valikut tooteid ja teenuseid automaatika, tehnilise varustuse ja energiahalduse alal.

previous arrow
next arrow

Meie tugevad küljed

Meie ettevõte Switch Electric OÜ pakub laia valikut tooteid ja teenuseid automaatika, tehnilise varustuse ja energiahalduse alal.SWITCH ELECTRIC OÜ Kvaliteedialased juhtpõhimõtted

Switch Electric OÜ tegevuse üldiseks eesmärgiks on luua väärtust oma klientidele, nõustades neid asjatundlikult ja pakkudes neile nende vajadusi rahuldavaid lahendusi. 

Switch Electric OÜ tegevuse üldise eesmärgi saavutamiseks juhindume järgmistest põhimõtetest:

Nimetatud põhimõtted on aluseks kvaliteedialaste eesmärkide kindlaksmääramisel ja nende saavutamise planeerimisel.

Tegutseme selle nimel, et kõik meie töötajad saaksid anda oma panuse kvaliteedialaste juhtpõhimõtete elluviimiseks ning klientide ja teiste huvipoolte rahulolu suurendamiseks.


Meie partnerid